Call-center 1411

You are here

Қой терісін алғашқы қайта өңдеуді, әрлеуді ұйымдастыру

Жоба сипаттамасы

Жобаның анкетсы

Инвестициялық жобаның мақсаты: Алғашқы өңдеу қызметінің ұймдастырылуы, өңдеу және бояу,өзінің өндірстік орнында әрекеттегі қой терісін және теріні ішкі және сыртқы нарықта өткізу.
Өнімділігі: 2,640 тері жылына.
Өнім: алғашқы өңделген және боялған терілер.
Жобаның құны: 14,4 млн. тенге.
Өтемпаздылық мерзімі: 2,5 жыл.

Жобаның тұжырымдамасы.

Берілген тұжырымдама типтік компанияның алғашқы өңдеу қызметінің процессін, терінің өңдеуі мен бояуын анықтайды . Бұл жоба бизнес-жобаның құрылымы бойынша жаңадан нарыққа енген тері өндірушілерге көмек. Бұл жоба ұсыныс ретінде қарастырылады, бірақ жалғыз дұрыс жоба болып есептелмейді. Бұл жобада максималды жабдықтау шығындары, қызметкерлер және өнімнің жылжуы қарастырылады. Нақты жағдайда әрбір иегер өзінің қалауы бойынша оңтайландырады. Сонымен қатар бұл есептеулер қала жағдайындағы өндіріске арналып жасалынған, басқа жағдайлар үшін қажетті сәйкес өзгертулер жасалуы қажет. 

Процесстегі аталған барлық жабдықтар, көлік және материалдық шығындар , сапасы бойынша заманауи талапқа сай және пайдалануға ұсынылады. 

Өнімнің сипаты.

Қой терісі  - жасы бес айдан кем емес өлген қойладан алынған тері. Одан жас қойлардан алынған тері елтірі деп аталады. Қой терілерін тонға, ішікке және тері-тонға бөлінеді. 

Нарық талдауы және маркетингтік статегия. 

Жаңа жасанды материалдардың пайда болуына қарамастан, табиға тері мен жүн өзінің әдемілігін жоғалтпай, керісінше табиғи материалдан жасалынған өнімдерге қызығушылықтарын арттырды. Инновациялық технологиялар тері мен жүннен жасалынған аяқ ким мен киімге  жаңа түрде енуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда Қазақстндағы өнеркәсіп орындарының негізі шикізат секторы болып табылады, мемлекеттің экономикасын, яғни экспортталушы шикізаттардың сұранысы мен баға деңгейін сыртқы жағдайдан тәуелді етеді. 

Мал шаруашылығы негізінде жеке аулаларда мал басының  бытырап орналасуымен  және мал шаруашылығы өнімі мерзімдік болып сипатталады. Мал басының  - 98 % (ІҚМ шартты басына қайта санағанда) халықтың шаруашылығында орналасқан, малдың 1% ауыл шаруашылығанда орналасқан және 1% - фермерлік шаруашылықта. Берілген ситуация селекция нәтижесіне жетуге, үдемелі технологияны ұста және малдарды азықтандыруға қиыншылық тудырады. 
Өнімді өткізу. Коммерциялық компанияның қызметі төлем қабілетті тігін фабрикасын іздеуге бағытталған және ұзақ мерзімді келісімді байланыс жасауға тиіс.
 Баға стратегиясы. 
Баға стратегиясы келесідей іс-шараларды қарастырады:
• бәсекелестердің бағалық саясатын зерттеу;
• жеңiлдiктердi жүйенiң пайдалануы; 
• шығындарды жабулаудың есептеуiмен бағаларын қалыптастыру және қолданыстағы заңнама; 
• төлеудiң иiлгiш пiшiндерiн беру - төлемнiң мерзiмдi ұзартуы жүйенi енгiзу

Технологиялық үдерiс 

Тұзды қой терiсiнiң өңдеуiн алғашқы технологияның жанында керек 1 кг қолданылу тұзда, ал келесi ерiтiндiде ағымында 2 тәулiктi қой терiсiн ұстап тұру. Жоба автор илеудi қой терiсiнiң өңдеуiн технологияның жанында санда құрамды пайдалануға ниет еткен:

-30 г / л тұзда, 
- 10 г / л гипосульфит, 
- 4 г / л малма. 
Осы құрам тиiмдiрек дәлелденген, және жоғары сапамен материал алуға рұқсат бередi. Сан бұл стандарт жеткiлiктi талаптарға сәйкестейдi. 1 г / л аммиак, 2 г / л қара диездiң жарықтандыру пайдалануы үшiн ғана қой терiлерiнiң бояуының технологияда орынды, себебi бояғыштың шығындары тәсiл бұл реттерде азаяды.

Инвестициялық жоспар

Инвестициялық салулар

Жылға, теңге жиынтығы

Жабдық

9 665 625

Жайдың жалдауы

2 140 800

Айналым құрал

2 582 580

Барлығы

14 389 005

Жабдыққа шығындар. Қой терiлерiнiң меншiктi қайта өңдеуi ұйымдастыру үшiн келесi жабдық керек алу:

Атау 

Жиынтығы, теңге

Баркас АМ-126 (500 л)

500 000

Центрифуга 25 кг 

725 000

Станок шел дискiлi  АМ-111 

300 000

Қайрағыш бiлдек АМ-120 

425 000

Пышақ бөлетiн АМ-119 

40 000

Езгiлегiш машина қолы АМ-104 

550 000

Терiлердi түзету үшiн құрылғы  АМ-141 

450 000

Жұмсарту үшiн құрылғы  АМ-151 

1 000 000

Кептiргiш АМ-159 

1 900 000

Барабан шегiну  АМ-118-01 (1,8 м) 

775 000

Протрясной барабан  АМ-117 (1,8 м) 

775 000

Станок шабер  АМ-135 

250 000

Қол құралдарды теру  АМ-153 

42 500

Технологиялық әбзел

1 933 125

Барлығы

9 665 625

•    www.agromekh.fis.ru/documents/100170.doc 
•    http://prom.net.ru/info/2309 

Жайдың жалдауы. Келешек қайта өңдейтiн цехқа басты талап аудан, оныны болып көрiн желi технологиялық қондырқ үшiн жетуi керек және терiлердiң сақтауы үшiн қойманы шағын шақталарды жайғасу және тиiстi шарттарда дайын өнiм. Кемiнде 150 шаршы метрлер қойма үй-жайлар үшiн апарылуға ұсынады.

 

Аудан

Баға, тг/м2

Айға, теңге жиынтығы

Жылда,теңге жиынтығы

"В" сыныптың жайы

200

892

178 400

2 140 800

Айналым қаражаты - қой терiсi.Терiлердiң қайта өңдеуi үшiн негiзгi құралдарды сапада қой терiсiн пайдаланады және химикаттардың түр өзгешелiгi. На 1 шт. даяр өнiм 800 теңгелер құнның өңдеуi үшiн қой терiсi талап етiледi. Айға терiлердiң қайта өңдеуiн жоспарланатын көлем қой терiлерiн құрайды - 220 дана. 220 дана. / 10 дана 22 жұмыс күнi. – норма выработки продукции в день).

Өңдеу, үшiн терiлер

220

шикiзат, сатып алынған баға теңге/бiрлiк

800

Қосынды, айға

176 000

Қосынды, жылда

2 112 000

Химикаттар. Жылда бiр жұмыс барысына жалпы 470 580 тенге қосындыға химикатты жұмсайды. 470 580 тенге / 2 640 шт. дайын өнiмнiң данасына = 178,25 тенге химикаттары жылда өнiмнiң саны (220 шт/мес. *12 мес. * 178,25 = 470,580 тенге 
айналым қаражаты ).   

Атау

1 жыл, шығын мөлшер

Баға, теңге

Барлығы, теңге

Ас тұзы

2 000

15

30 000

Сiрке қышқылы

200

150

30 000

33% құрғақтайдың хром малмасы

2 000

80

160 000

Алюмоаммоний ашудастары

10

700

7 000

Формалин

100

240

24 000

Құмырсқа - ашыған натрий

50

200

10 000

Тұз Кальцированная

20

250

5 000

Күкiрттi қышқыл

200

240

48 000

Хлорлы әк

100

60

6 000

Резорцин

10

800

8 000

Аммиакводно - техникалық, 25%

100

140

14 000

Этил спирты

50

200

10 000

Д Урзол

80

1 176

94 080

Натрийдың гипосульфитi

100

120

12 000

Жуатын және тазалайтын қаражаттар

50

250

12 500

Жиынтығы

 

 

470 580

Қаржылық жоспар 

1-шi операциялық жылға пайда мен залал туралы есептеме

Мақаланың атауы

Жылда, теңге барлығы

Қызметтердi өткiзу

18 480 000

Өндiрiстiк шығындар - Шикiзат және материалдар

2 582 580

Жалпы пайда

15 897 420

Жиынтығы операциялық шығындар

9 756 981

       Жалақы

5 220 000

       Жайдың жалдауы 

2 140 800

       Еңбекақы төлеу қорынан аударым 

501 588

       Коммуналдық қызметтер

928 030

       Араның амортизациясы

966 563

Операциялық табыс 

6 140 439

Корпоративтiк табыс салығы

554 400

Таза табыс

5 586 039

Қызметтердi өткiзуденгi табыстары. 1 дана бөлшек баға. қайта өңдеген қой терiсi, 7 000 теңгелердi құрайды. Жалпы пайда жылданың қайта өңдеген қой терiлерiнiң 100% сатуларын шартта: 2 640 дана. 7, 000= 18 480 000 теңгелер.  
Шикiзат және материалдар. Айға қайта өңдеу қой терi жоспарланатын көлемiн 220 шт құрайды: күнге, 22 күндi өнiм 10 10 шт х 22 жұмыс күнi, шығару нормасы - айға жұмыс күнiнiң саны. 1 данаға көтерме бағаның жанында. = 978, 25 теңгелер өнiмнiң данасына 178, 25 теңгелер қосындыға + химикаттар 800 теңгелерге қой терiсi. Қайта өңдеу үшiн қажеттi шикiзатқа шығын есептеймiз: 10 дана х 978, 25 теңгелер. айға = 215 215 теңгелер 22 күндi, ал жылда - 2 582 580 теңгелер. 
Жалақы және бюджетке аударым. Цехтың тиiмдi қызмет етуi үшiн келесi қызметкерлер құрамына керек болады:

Лауазым/маман

Штаттық бiрлiктер  

Айлық еңбек ақы, тенге

Жылдық жалақы, тенге

Директор

1

50 000

600 000

Есепшi - кассир

1

45 000

540 000

Инженер - механик (слесарь)

1

35 000

420 000

Үлбiрдi өңдеу бойымен технолог 

1

50 000

600 000

Терi илеу бойымен цехтың жұмыскерлерi 

3

45 000

1 620 000

Қорғау

2

30 000

720 000

Әр түрлi жұмыстағы адам

2

30 000

720 000

Барлығы: 

11

285 000 

5 220 000

Әлеуметтiк салық. Жобаның бастамашысы өзiне екi айлық есептiк көрсеткiштердi өлшемде әлеуметтiк салық төлеп қояды және әр жұмыскерде бiр айлық есептiк көрсеткiш (1 852*2 (директор - жобаның бастамашысы) + 1 852 МРП *10 жұмыскерi =22 224 * 12 айлық. = 266 688 теңге). Тең 5% мiндеттi зейнетақы жарналарының минусқа жалақының қосындысынан әлеуметтiк аударымдар (5,220 тыс. тенге *(1-10%)*5% = 234 900).

Әлеуметтiк салық, теңге

266 688

Әлеуметтiк аударымдар, теңге

234 900

Жайдың жалдауы. Бiр жылға 178 400-шi айға 892 теңге/м2 бойымен 200 шаршы метрлердi аудан өндiрiстiк бөлме жасалады - 2 140 800 теңгелер.  

 

Аудан

Баға, тг/м2

Айға, теңге жиынтығы

Жылға, теңге жиынтығы

Сыныптың жайы"В"

200

892

178 400

2 140 800

Коммуналдық қызметтер:

Әкімшілік шығындар

Айына шығын мөлшері

Жылына барлығы

Су және канализация

7 530

90 360

Жарық

54 805

657 660

Транспорттық

15 000

180 000

Барлығы

77 335

928 020

Амортизациялық төлемдер:

Негiзгi құрал  

Баланстық құн 

Амортизацияның мөлшерлемесi 

Амортизациялық төлем, теңге

Жабдықтау

9 665 625

10%

966 563

Салық және бюджетке төлемдер. Жоба шеңберiнде жеңiлдетiлген салық салу жүйе бойымен корпоративтiк табыс салығы төленедi, 3% түсiмнен бойымен - (23 760 000 теңгелер 3%) 712 800 теңгелер

Жобаның қаржыландыруы

Меншiктi қаражаттарды жағдайда сiзде болмайды, бiрақ үлкен тiлек меншiктi бизнес ашылуға бар, қосымша капиталды тартудың бiрнеше нұсқалары бар. Қаржыландырудың нұсқалары:

Несие беру ЕДБ арқылы. Қаржылық есеп айырысу 18 айларды 14%, өтеу мерзiм пайыздық ставканың жанында   қажеттiлiк жарты жылда мерзiмдi ұзартумен анықтады, ал содан соң үздiксiз ай сайынғы төлемдермен. Бастама  жоба 7% жаңа бизнестерге дейiн сыйақыны пайыздық ставканың жәрдем беруi. Өткiзу несие беру шеңберiнде «жұмыспен қамтудың бағдарламасы - 2020». Бағдарлама қырдағы елдiң тұрғындары үшiн меншiктi iстi ұйымдастыру үшiндi қаражат құралдарының бөлуi ескерген.

Дереккөзі:    www.kasipker.info 

18.07.2014