Call-center 1411

You are here

Көмірлі брикет өндірісі

Жоба сипаттамасы

Cауалнамасы:

Инвестициялық жоба мақсаты: көмір қалдықтарынан көміолі брикет өндіру.

Өнімділік: жылына 8 320 тонна

Өнім: . көмірлі брикет

Жоба құны: 15,3 млн. . тенге

Мерзімі: 1 жыл

Жоба тұжырымдамасы

инвестициялық жоба көмегімен бизнесті ұйымдастыру. Тиімді өндірістік құрылғылар көмегімен көмір қалдықтарынан брикет өндіру

Өнімнің сипаты

Энергетикалық көмір коммуналды-тұрмыстық шаруашылықта сапалы қолданылуда. 

Маркетинг жоспары мен нарықтық талдау

ҚР-да көмір өндірісінің шикізат базасы мол. Көп игерілгендігіне қарамастан, жер асты қоры мол. Берілген бағалау жүйесі бойынша әлемде 9 орында. Республикада 300-ден жоғары қазба орындары, жоғары сапалы жанатын сланцтар бар. Негізгі ресурстар Орталық және Солтүстік Қазақстандағы Қарағанды, Екібастұз, Майкөбе және Торгай өлкесін қамтиды.

2011 жылдың қаңтар-сәуір айларында көмірді экспорттау 80,2 млн. АҚШ долларын, мұнай-газ шикізаты конденсаты - 16 820,9 млн. АҚШ долларын құрап, экспорт көлемі 2010 жылдың қаңтар-сәуір көрсеткішімен салыстырғанда 39,4%-ға артты по сравнению с январем-апрелем 2010г. Сондай-ақ газ экспорты 2010 жылдың қаңтар-сәуір айымен салыстырғанда 170,2%-ды құрады. Импорт 63,3 мың АҚШ долларын құрады.

Көрсеткіш атауы

2011 жылғы қаңтар-сәуір

Экспорт

Импорт

саны ( мың Тонн)

Мың АҚШ долл.

саны ( мың Тонн)

Мың АҚШ долл.

Тас көмірден алынған тас көмір, брикет, домалақ

1195,2

80 185,3

0,2

63,3

Мұнай шикізаты мен газ конденсаты

24 258,7

16 820,9

-

-

Ферроқұйма

413,9

782 422,6

0,9

10 146,3

Руда жәнетемір концентраты, күйдірілген пиритті қоса

1 263,8

187 709,0

-

-

Руда және марганец концентраты

22,0

3 270,2

-

-

Руда және мырыш концентраты

99,5

55 383,7

-

-

Технологиялық үрдіс

Арзан байланыстырушылар қолдана отырып шымтезек (брикет) өнірісінің өзіндік құнын төмедетуге мүмкіндік беретін көмір өндірісінің қалдықтарынан шымтезек жанармайын алудың технологиясы жасалынды. Ұсынылып отырғын технологияның кемінде 6-8 технолгиялық сатыдан тұратын дәстүрлі технологиядан басты айырмашылығы төрт сатыдан тұрады.

 

Жұмыс аумағына қойылатын талаптар

 

Өлшемдері (жақындастырылған), ұзыдық * ені * биіктігі, м

12 * 36 * 4 (5)

Техникалық мұздай сумен толтыру, л / сағ

500

Электроэнергиямен қамтамасыз ету (3 фаза, 380 в), кВт

30-50

Жұмысшылардың жағдайының қарастырылуы

Міндетті түрде

Бір ауысымда 4 тонна шымтезек алудың технологиялық желісі (1 ауысым сәйкесінше 8 жұмыс сағатына тең):

     Жиынтық

Өнімділік , т / сағ

Бірлік саны

Энерг ияны тұтыну , кВт / сағ

Балға майдалағыш

4

1

22

Ендіргіш араластырғыш

2

2

6

Экструдерлі қысымдағыш

2

2

50

Конвейерлі кептіргіш (2 ур.)

4

1

48

таспалы конвейер

4

5

7,5

Шымтезек өндірудің келтірілген желісінің стандартты сызба нұсқасы.   

1 тонна шымтезекті өндіруде жұмсалатын шығындар

1 тонна шымтезек алуға жұмсалатын көмір өндірісі қалдықтары

4 500,0

Көмір өндірісінің шығыны (тасмалдау)

1 000,0

Байланыстырғыш (ағын)

160,0

Эл. Энергиясы (35 квт * 8 сағ * 17 тенге / кВт. Сағ) / 32т

148,8

Сумен жабдықтау

3,75

Жабдықтардың амортизациялануы: 10,3 млн. тенге / (7жыл * 900 ауысым / жыл * 32т/ауысым)

61,01

Еңбекті төлеу қоры: (. 3 адам * 2500 тенге / адам ауысым / 8 сағат / 4 тонна)

234,38

Ғимаратты жалға алу: (.. 432 кв м * 100 тенге / кв.м / ай) / (26 ауысым * 32т/ауысым)

51,92

ЖАЛПЫ 1 тонна шымтезектің өздік құны :

6 159,8

Бір айлық тура шығындар:
1. 832тонна көмір өндірісінің қалдықтары-4 500 тенгеден = 3 744 000тг.
2. Байланыстырушы (ағын) 8,3 тонна - 16 000 тенгеден = 132 800 тг ЖАЛПЫ: 3 876 800 тенге Бір айға кететін барлық шығындар: 1. Көмір өндірісінің және байланыстырушы қалдықтар - 3 876 800 тенге 2. Сумен жабдықтау - 3 120 тенге 3. Электроэнергия - 123 802 тенге 4. Тасмалдау - 832 000 тенге 5. Еңбек ақы - 195 000 тенге 6. Аумақты жалға алу - 43 200 тенге 7. Жабдықтардың амортизациясы - 50 760 тенге ЖАЛПЫ: 5 124 682 тенге 1 тонна шымтезектің өздік құны = 6 160 тенге 1 тонна шымтезектің сатылымдағы бағасы = 8 000 тенге Таза пайда = 8 000 тенге - 6 160 тенге = 1 840 тенге Барлық таза пайда: 1 840 тенге * 832 тонн = 1 531 046 тенге

 

Жалпы: 1 531 046 тенге.

Жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын шығындар мен инвестициялар

Жобаға жұмсалатын жалпы инвестициялық шығындар: 

Шығындардың атауы

шығындар , тг.

Жабдықтарды сатып алу және жөндеу

10 300 000

Шикізаттар және байланыстыру

3 876 800

Сумен жабдықтау

3 120

Электроэнергия

123 801,6

Тасмалдау

832 000

Аумақты жалға алу

43 200

Табыс төлемі

195 000

ЖАЛПЫ

15 373 922

Жабдықтарды, шикізатты және материалдарды сатып алуға, су және элеткроэнергиямен жабдықтауға, тасмалдауға, еңбек ақы беруге жұмсалатын алғашқы қажетті инвестиция мөлшері 15 373 922 тенге.

Қаржылық жоспар

 Мақаланың атауы

201Х ЖЫЛ

Кіріс

66 560 000

Өндірістік шығындар - шикізат және материалдар

38 768 000

Жалпы пайда

27 792 000

Жалпы опперациялық шығындар

12 666 577

       Еңбек ақы төлемі

1 950 000

       Тасмалдау

8 320 000

       Электроэнергия

1 238 016

       Аумақты жалға алу

432 000

       Сумен жабдықтау

31 200

       Еңбекке төлем фондының шегерімі

187 758

       Амортизация

507 603

Опперациялық табыс

15 125 423

Корпоративтік табыс салығы

3 025 085

Таза табыс

12 100 338

 Қызмет көрсетуден түсетін табыстар.

1 дайын өнімнің көтерме бағасы 8 000 тг. 100% сатылым кезіндегі жалпы пайда: 8 320 тонн х 8 000 тенге = 66,5 млн. тенге жылына.

Айлық өнімділік тонна

832

Айлық өндірістік кезең

10

Жалпы жылдық тонна:

8 320

1 тонна өнім бағасы

8 000

Кіріс , тенге

66 560 000

Шикізат және материалдар. 

Тура шығындарға 4 500 теңгеден 832 тонна көмір өндірісінің қалдықтары және 16 000 теңгеден 8,3 тонна байланыстырушың материалдар жатады.   Қызметақы және бюджетке аударымдар. Тиімді өндіріс үшін келесі қызметкерлер болуы керек:

   Лауазым / М амандар

Айлық жалақы , тенге

саны

Жылдық жалақы , тенге

Қызметкерлер

65 000

3

1 950 000

Барлығы

 

 

1 950 000

Әлеуметтік салық. 

Жобаның жетекшісі өзі үшін екі айлық көрсеткіш мөлшерінде әлеуметтік салық және әр жұмысшы үшін бір айлық мөлшеріндегі әлеуметтік салықты төлейді (1 852 тенге АКМ * 2 * 12 ай + 1 852 тенге АКМ * 3 жұмысшы * 10 ай = 100 008 тенге).
Әлеуметтік аударымдар міндетті зейнеткерлік жарналар шегерілген еңбек ақысын 5% құрйды (1 952,0 мың 5% = теңге * (1-10%) * 87 750 теңге).

Әлеуметтік алым, тенге

100 008

Әлеуметтік шегерімдер, тенге

87 750

Алым-салық және қарыз-құрыздар бюджеті. 

Жоба шеңберінде операциялық пайданың 20% құрайтын корпоративті салық - 3 030 мың теңге (15,12 млн.тг. * 20%) төленуі керек ..

Жобаны қаржыландыру және мемлекеттік қолдау шаралары 

Кредит беру арқылы БИУ  Қаржылы есептеулер 3 жылға немесе жарты жылға% кейінге және алты айдан соң ай сайын төленім тұратын 14% қарыз алу керек екенін көрсетті.  Кредит алу «2020 -. Жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады  Бағдарлама ауылды жерлерде тұратын тұрғындардың жеке кәсіптерін ашуға бюджеттік қаражаттың бөлінуіне негіздеген.

Дереккөзі: www.kasipker.info

 

27.06.2014