Call-center 1411

You are here

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасын» іске асыру шеңберінде қысқа мерзімді оқытуға арналған білім беру ұйымдары мен мамандықтар тізбесі

Мамандықтың (кәсіп) өзгертілген

коды мен аты

біліктілігі

қ/о б-ша жоспар

Оқыту тілі

Оқу мерзімі

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

«Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжі» МКҚК

1

1201000 Автомобиль көлігіне

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану:

 

120107 2 Автокөлікті жөндеу

слесарі

 

 

қазақша

3 ай

2

1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша):

1114042 Электр газымен дәнекерлеуші

 

қазақша

3 ай.

3

1402000 Жол-құрылыс

машиналарын техникалық

пайдалану (түрлері

бойынша)

140214 2 Автомұнара және

автогидрокӛтергіш

машинисі*

140216 2 Автомобиль кранының

машинисі*

 

қазақша

3 ай.

3 ай.

4

0508000 Тамақтандыруды

ұйымдастыру:

 

050802 2 Кондитер

050801 2 Аспаз

 

қазақша

3  ай.

5

1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

 

140101 2 Тас қалаушы

140104 2 Сылақшы

140105 2  Бояшы

 

қазақша

3  ай.

3  ай.

3  ай.

 

5

9

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

 «Қарақия кәсіптік колледжі» МКҚК

1

0508000  Тамақтандыруды

ұйымдастыру

0508022 Кондитер

0508012 Аспаз

 

 

 

3 ай.

3

1114000  Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша):

1114042 Электр газымен дәнекерлеуші

 

 

 

3 ай.

4

1403000  Ішкі санитарлық-

техникалық

құрылғыларды,

желдеткіштерді және

инженерлік жүйелерді

монтаждау және пайдалану

(түрлері бойынша)

140301 2Слесарь-сантехник

 

 

 

3 ай.

5

0907000 Жылу-техникалық жабдық

және жылумен қамтамасыз

ету жүйелері

(түрлері бойынша)

090701 Жылу жүйелерінің

жабдығын жӛндеу слесарі*

 

 

 

 

 

3 ай.

6

1103000 Кеме жасау және кеме

машиналары мен

механизмдеріне

техникалық қызмет

кӛрсету

110313 2 Кеме жӛндеуші-слесарь*

 

 

3 ай.

7

0813000 Шина ӛндірісі және

вулканизация процесі

081309 2 Вулканизаторшы*

 

 

 

3 ай

8

1401000 –  Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

 

140117 2 Стропальші

 

 

3 ай

9

1201000  Автомобиль көлігіне

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану:

 

120106 2  Автокӛліктердің электр

құрылғыларын жӛндеуші

электрик*

 

 

 

3 ай

 

8

9

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

«Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжі» МКҚК

1

0508000 Тамақтандыруды

ұйымдастыру:

 

050802 2 Кондитер

050801 2 Аспаз

 

 

1-3  ай

1-3  ай

3

1013000 Механикалық ӛңдеу,

ӛлшеу- бақылау құралдары

және өндірістегі

автоматика

101306 2 Бақылау ӛлшеу аспаптары

және автоматика бойынша

слесарі*

 

 

1-3  ай

4

1211000 Тігін өндірісі және

киімдерді үлгілеу

121103 2 Тігінші*

 

 

1-3 ай

5

1307000 Электр байланысы және желімен

хабарлаудың желілік

құрылыстарын пайдалану

130702 2 Электр байланысы және желімен хабарлау желілік құрылыстарының электр монтері*

 

 

1-3 ай

 

4

5

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

«Бейнеу политехникалық колледжі» МКҚК

1

0508000 Тамақтандыруды

ұйымдастыру:

 

050801 2 Аспаз

 

 

3 ай

2

1109000 Токарлық іс және металл

ӛңдеу (түрлері бойынша)

1109012 Токарь

 

 

3 ай

3

1401000 - –  Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

 

140124 2 Кең бейінді құрылыс

шебері

 

 

3 ай

4

1114000  Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша):

1114042 Электр газымен дәнекерлеуші

 

 

3 ай

5

1304000 Есептеу техникасы және

бағдарламалық                           

қамтамасыз ету

(түрлері бойынша)

130401 2 Электрондық есептеу

машиналарының

операторы

 

 

3 ай

6

1211000 Тігін өндірісі және

киімдерді үлгілеу

121107 2 Модельер-пішуші

 

 

3 ай

7

0906000 Жылу электр

станцияларының жылу

энергетикалық

қондырғылары

090601 2 Қазандық жабдықтарын

аралаушы машинист

 

 

3 ай

8

0901000 Электр станциялары мен

желілерінің

электр жабдықтары

(түрлері бойынша)

090101 2 Электромонтер (барлық атауларымен)

 

 

3 ай

 

8

8

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

«Маңғыстау энергетикалық колледжі» МКҚК

1

1014000 Машина жасау

технологиясы

(түрлері бойынша)

101403 2 Слесарь-жӛндеуші

 

 

1-3 ай

2

0901000 Электр станциялары мен

желілерінің

электр жабдықтары

(түрлері бойынша)

090101 2 Электромонтер (барлық атауларымен)

 

 

 

1-3 ай

 

3

0902000 Электрмен қамтамасыз ету

(салалар бойынша)

090201 2 Тарату құрылғылары бойынша электр құрастырушы*

 

 

1-3 ай

4

1302000 Автоматтандыру және басқару

 (бейін бойынша)

130201 2 Бақылау-ӛлшеу

аспаптары мен

автоматика слесарі*

 

 

1-3 ай

5

0906000 Жылу электр

станцияларының жылу

энергетикалық

қондырғылары

090601 2 Қазандық жабдықтарын

аралаушы машинист

 

 

3 ай

6

0816000 Химиялық технологияжәне өндіріс

(түрлері бойынша)

081603 2 Аппаратшы

(барлық аталымдар)

 

 

1-3 ай

7

0902000  Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

090201 2  Тарату құрылғылары бойынша электр құрастырушы*

 

 

1-3  ай

8

1403000  Ішкі санитарлық-

техникалық құрылғыларды,

желдеткіштерді және

инженерлік жүйелерді

монтаждау және пайдалану

(түрлері бойынша)

140301 2 Слесарь-сантехник

 

 

 

1-3 ай

 

8

8

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

«Маңғыстау политехникалық колледжі» МКҚК

1

0816000 Химиялық технология

және өндіріс

(түрлері бойынша)

081602 2 Химиялық анализдің лоборанты

 

 

3 ай

2

1401000 –  Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

 

140117 2 Стропальші

 

 

3 ай

3

1114000  Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша):

1114042 Электр газымен дәнекерлеуші

 

 

3 ай

 

3

3

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

 «Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы атындағы Жаңаөзен мұнай және газ колледжі» МКҚК

1

Есеп және аудит

(салалар бойынша)

051801 2 Бухалтер

 

 

1 ай

2

0807000 Мұнай мен газ

кәсіпшіліктерінің

жабдықтарына техникалық

қызмет кӛрсету және

жӛндеу

080701 2 Слесарь-жӛндеуші*

 

 

3 ай

3

0901000 Электр станциялары мен

желілерінің

электр жабдықтары

(түрлері бойынша)

090101 2 Электромонтер (барлық атауларымен)

 

 

1-3 ай

4

1302000 Автоматтандыру және

басқару

 (бейін бойынша))

130201 2 Бақылау-ӛлшеу

аспаптары мен

автоматика слесарі*

 

 

1-3 ай

5

1304000 Есептеу техникасы және

бағдарламалық                           

қамтамасыз ету

(түрлері бойынша)

130401 2 Электрондық есептеу

машиналарының

операторы

 

 

3 ай

 

5

5

 

 

 

  1. Маңғыстау облысының білім басқармасының

«Маңғыстау туризм колледжі» МКҚК

1

0508000  Тамақтандыруды

ұйымдастыру:

 

0508012 Аспаз

0508022 Кондитер

050805 2 Бармен

050804 2 Официант

 

 

1-3 ай

1-3 ай

1  ай

1  ай

5

0511000 - Туризм

051101 2  Туризм жӛніндегі

нұсқаушы

051102 2  Саяхат жүргізушісі

051103 2 Турист агенті

 

 

1  ай

1  ай

1  ай

 

2

7

 

 

 

  1. «Жаңаөзен  политехникалық колледжі» ЖШС

1

1201000 Автомобиль көлігіне

техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану:

 

 

120107 2 Автокөлікті жөндеу

слесарі

 

 

 

 

3 ай

2

1211000 Тігін өндірісі және

киімдерді үлгілеу

121107 2 Модельер-пішуші

 

 

3 ай

3

0506000 Шаштараз ӛнері және

сәндік косметика

050607 2 Шаштараз стилист

 

 

3 ай

Регион: 
Маңғыстау облысы